mijn scheepje

gouden vleugels

Gouden vleugels geeft ons
de tijd, basalt en lood
in de schoenen. Op de
hardblauwe steen
speelt de zon met
het water. Mensen
blijven verdwijnen.