mijn scheepje

Het is altijd tijd

het is al tijd

Het uur

van de waarheid

is niet gekomen.