mijn scheepje

hij is door de wind gebroken

Hij is dóór de wind gebroken

Dit kind dat vechten moest om taal te  halen,
dat woorden zocht die hem bewust ontvluchtten.

Hij wist ze liggen maar ze spraken niet.

Hij moest de bergen op die boeken heten,
graven naar begrippen en formules,
gebukt onder hun last weer naar beneden,
letterspijkers in de zolen van zijn voeten.

Hij bouwde blad na blad aan woordeloze vleugels,
verzon een zweeflijn,
opstijgplaatsen, landgrond.

Hij vloog.  Geen mens die hem geloofde
maar ik zag het: hij steeg ten hemel,
dwars door alle stormen, bevrijd van

zwaartekracht en menselijk gewicht.