mijn scheepje

Traliewoorden

kleurwoorden

Luisterend oor,

het kloppend hart

van iemand anders.