mijn scheepje

Melting the pieces together

Melting the pieces together
I burned my fingers on the welding post.
The scraps of a crappy past are lost now.
No-one to host me towards the future,
nothing to hold for the present.
I’m crumbling away in the heat of the day,
dust in the wind, blown astray.
Ik wou de stukken samensmelten,
verbrandde mijn vingers aan de laspost.
Nu zijn ze helemaal verloren,
de brokken van dat loos verleden.
Niemand helpt me vooruit.
Nu is er niets meer.
Ik verkruimel in de dagelijkse hitte,
stof in de stuifwind.